Ugo Group d.o.o.

Pravno

Uvjeti korištenja

PRISTUPANJEM OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA, PRISTAJETE NA PRIMJENU OVIH UVJETA KORIŠTENJA I PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI. AKO NE PRISTAJETE NA PRIMJENU OVIH UVJETA KORIŠTENJA I PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI, NEMOJTE KORISTITI OVE INTERNETSKE STRANICE.

Informacije sadržane na ovim Internetskim stranicama (dalje u tekstu: Web stranice) služe isključivo pružanju općih smjernica o temi od interesa za privatne potrebe čitatelja, koji preuzima punu odgovornost za korištenje istih. Dodatne odredbe i uvjeti sadržani u Pravilima o zaštiti privatnosti ili oni koji se primjenjuju na točno određene dijelove ovih Web stranica ili na određeni sadržaj ili na transakcije, objavljeni su na odgovarajućim mjestima na Web stranicama, te su isti, zajedno s ovim Uvjetima korištenja, mjerodavni za Vaše korištenje tih dijelova stranica, sadržaja ili transakcija. Iako smo uložili najveće napore kako bismo osigurali da informacije sadržane na ovim stranicama budu pribavljene iz pouzdanih izvora, Ugo group ne odgovara za bilo koje greške ili propuste, niti za rezultate dobivene korištenjem ovih informacija, te pridržava pravo izmijeniti u bilo koje doba ove Uvjete korištenja, bez potrebe slanja prethodne obavijesti o istome. Ništa ovdje sadržano ne može ni u kojem smislu zamijeniti neovisno istraživanje i zdravorazumsku tehničku i poslovnu procjenu čitatelja. 

Ovi Uvjeti korištenja, zajedno s važećim dodatnim odredbama i uvjetima sadržanima u Pravilima o zaštiti privatnosti zajednički se označavaju pojmom ovaj „Ugovor“.

Suglasni ste da je Vaša odgovornost učestalo pregledavati ove Uvjete korištenja, kao i bilo koje dodatne odredbe i uvjete sadržane u Pravilima o zaštiti privatnosti ili one koji se primjenjuju na pojedine dijelove ovih Web stranica. 

KORIŠTENJE WEB STRANICA

Vi potvrđujete da ove Web stranice sadrže Sadržaj zaštićen autorskim pravima, robnim žigovima, uslužnim žigovima, poslovnim tajnama, patentima ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, te da su ta prava važeća i zaštićena u svim oblicima, medijima i tehnologijama koje postoje sada i koje budu naknadno razvijene. Vi također potvrđujete da Sadržaj jest i da će u budućnosti ostati vlasništvo Ugo group ili bilo koje druge strane (pri čemu je svaka „Koautor“) koja je bila uključena u pripremu ili objavu Sadržaja. Vi se obvezujete da nećete u bilo koje doba potraživati na bilo koji način vlasništvo nad bilo kojim sadržajem po osnovi Vašeg korištenja istoga niti tvrditi da imate pravo korištenja ovih Web stranica i obvezujete se da nećete dozvoliti niti zasnovati niti dozvoliti zasnivanje bilo kakvog založnog prava ili drugog instrumenta osiguranja po osnovi navedenoga. Suglasni ste poštivati sve zakone iz domene autorskih prava i žigova, te nećete tvrditi da imate ikakav udio na sadržaju niti tvrditi da imate bilo kakva prava na Sadržaju. Zabranjeno Vam je mijenjati, prenositi, sudjelovati u prodaji ili prijenosu, kao i stvarati izvedene radove temeljene na bilo kojem Sadržaju, u cijelosti ili djelomično. Ne smijete ispisivati kopije Sadržaja. Ne smijete elektronički pohraniti bilo koji značajan dio bilo kojeg Sadržaja. Ugo group Vas ovlašćuje da pregledavate i koristite Sadržaj na ovim Web stranicama isključivo za Vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu. Korištenje Sadržaja na bilo kojim drugim web stranicama, uključujući povezivanje poveznicama (linkovi) ili framing-om, ili u bilo kojem okruženju umreženih računala u bilo koju svrhu zabranjeno je bez prethodnog pisanog odobrenja društva Ugo group.

ODRICANJE OD jamstAva

Sadržaj pružen na ovim Web stranicama pruža se i objavljuje isključivo za neformalne svrhe. Vi potvrđujete i suglasni ste da se ove Web stranice i njihov sadržaj pružaju „u viđenom stanju“ i „prema dostupnosti“. Ugo group ne jamči da će ove Web stranice biti dostupne bez prekida ili jednostavne za korištenje ili da su ove Web stranice, njihov server ili bilo koje datoteke dostupne putem ovih Web stranica sigurne od računalnih virusa ili drugih štetnih elemenata. Izrijekom ste suglasni da cjelokupan rizik u pogledu kvalitete i izvedbe ovih Web stranica, te točnosti ili potpunosti sadržaja preuzimate isključivo Vi sami.

Ugo group se ovime izričito odriče odgovornosti u pogledu bilo kakvog zastupanja trećih, sponzoriranja trećih, garancija ili jamstava, bilo izričitih ili implicitnih, u pogledu ovih Web stranica ili bilo kojeg sadržaja, uključujući, između ostalog, implicitna jamstva oko mogućnosti prodaje i prikladnosti određenoj svrsi, te nepostojanju povrede prava trećih. Ne ograničavajući navedeno, sve neprofitne strane odriču se bilo kakvih jamstava u pogledu bilo kojih rezultata koji se mogu dobiti korištenjem ovih Web stranica.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni u kojem slučaju Ugo group ne odgovara za bilo koje gubitke niti štetu nastalu Vašim oslanjanjem na informacije dobivene putem sadržaja na ovim Web stranicama. Vaša je odgovornost procijeniti točnost, cjelokupnost ili korisnost bilo kojih informacija ili bilo kojeg sadržaja dostupnog na ovim Web stranicama.  Ugo group niti u kojem slučaju ne odgovara za bilo koje izravne, neizravne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje se jave kao rezultat ili se odnose na sadržaj Web stranica. Vaš jedini i isključivi pravni lijek koji možete koristiti radi nezadovoljstva ovim Web stranicama jest da ih prestanete koristiti.

Obzirom da neki pravni sustavi ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za nepažnju, posljedične ili slučajne štete, neka od gore navedenih ograničenja se moguće ne primjenjuju. U tim slučajevima odgovornost je ograničena do najveće moguće mjere dozvoljene pravom.

POVEZNICE (LINKOVI) NA WEB STRANICE TREĆIH STRANA

Kao svojevrsna usluga Vama, ove Web stranice mogu periodički pružati poveznice (linkove) na web stranice trećih strana putem poveznica dostupnih na ovim Web stranicama, uključujući web stranice pravnih osoba povezanih s Ugo group („Web stranice trećih strana“), u slučajevima kad to smatramo opravdanim. Popisi poveznica nisu cjeloviti popisi relevantnih i/ili korisnih internetskih resursa. Naša odluka povezati se linkom s Web stranicom treće strane ne predstavlja podržavanje sadržaja na tim povezanim Web stranicama treće strane. Ako koristite te poveznice, napustit ćete naše Web stranice i na Vas će se primjenjivati uvjeti korištenja i pravila o zaštiti privatnosti važeći na tim Web stranicama. Takve poveznice ne predstavljaju niti impliciraju sponzorstvo društva Ugo group, kao niti njihovu preporuku treće strane, Web stranice treće strane, kao niti informacija sadržanih na istima. Ugo group ne odgovara za dostupnost bilo kojih takvih Web stranica. 

Mi ne odgovaramo za sadržaj bilo kojih Web stranica trećih strana, niti dajemo ikakva jamstva niti obvezujuće izjave, izričite ili implicitne, u pogledu sadržaja bilo kojih Web stranica trećih strana, te Ugo group ne preuzima nikakvu odgovornost bilo koje prirode vezano za išta od navedenog. Trebate sami poduzeti mjere predostrožnosti prilikom skidanja (download) datoteka sa svih Web stranica kako biste zaštitili svoje računalo od virusa i drugih destruktivnih programa. Ako odlučite pristupiti povezanim Web stranica trećih strana, to činite na vlastiti rizik.   

PONAŠANJE KORISNIKA

Pristupanjem ovim Web stranicama, suglasni ste koristiti ih samo za zakonite svrhe. Suglasni ste ne poduzimati bilo kakve radnje koje mogu ugroziti sigurnost Web stranica, učiniti Web stranice nepristupačnima drugima ili na drugi način nanijeti štetu Web stranicama ili Sadržaju. Suglasni ste ne dodavati, oduzimati ili na drugi način mijenjati Sadržaj, niti pokušavati pristupiti bilo kojem Sadržaju koji nije namijenjen Vama. Suglasni ste ne koristiti Web stranice na bilo koji način koji bi mogao ugroziti prava trećih strana. Ugo group pridržava pravo u cijelosti Vam ili djelomično zabraniti posjet Web stranicama radi počinjenih povreda.    

INFORMACIJE KOJE JE DOSTAVIO KORISNIK

Pristupanjem ovim Web stranicama, potpuno ste svjesni da Ugo group ne želi od Vas putem Web stranica primati povjerljive informacije ili informacije zaštićene intelektualnim vlasništvom. Suglasni ste da se bilo koji materijali, informacije ili podaci koje nam Vi šaljete ili objavljujete na Web stranicama neće smatrati povjerljivima i smatrat će se da nisu zaštićene pravima intelektualnog vlasništva. Za sve Objave, Vi jamčite Ugo group-u da imate zakonita prava objaviti Objavu i da se time ne krši niti jedan zakon niti se povređuju prava bilo koje fizičke ili pravne osobe, te Vi ustupate društvu Ugo group, bez potraživanja tantijema, neopozivo, trajno, i to za cijeli svijet, pravo koristiti, distribuirati, prikazivati i stvarati izvedene radove iz Objave, na svim vrstama medija, na bilo koji način, u cijelosti ili djelomično, bez ikakvih ograničenja ili odgovornosti prema Vama. 

PRAVILA OBJAVLJIVANJA

Ugo group, ili bilo koji od njegovih zaposlenika, ne prihvaćaju niti razmatraju ideje koje nismo tražili, uključujući ideje za nove marketinške kampanje, nove promocije, nove ili poboljšane proizvode ili tehnologije, poboljšanja proizvoda, procese, materijale, marketinške planove ili nova imena proizvoda. Molimo nemojte slati društvu Ugo group, ili bilo kojem njihovom zaposleniku, bilo kakve ideje koje nismo tražili, originalne kreativne umjetničke radove, prijedloge ili druge radove („objave“) u bilo kojem obliku. Jedina svrha ovih pravila jest izbjeći potencijalne nesporazume ili sporove kada se proizvodi društva Ugo group ili njihove marketinške strategije mogu učiniti sličnima idejama koje se poslali društvu Ugo group.

Ukoliko ih Vi ipak pošaljete, usprkos našem zahtjevu da nam ne šaljete svoje ideje, tada neovisno o tome što piše u Vašem pismu, na Vaše objave se primjenjuju sljedeće odredbe i Vaša će ideja automatski postati vlasništvo društva Ugo group, bez ikakve naknade za Vas; Ugo group nema nikakve obveze vratiti Vam Vašu ideju ili Vam na bilo koji način odgovoriti. Ugo group nije u obvezi čuvati Vašu ideju povjerljivom; te Ugo group može koristiti Vašu ideju za bilo koju svrhu, uključujući davanje Vaše ideje drugima.

NAKNADA ŠTETE

Vi razumijete i suglasni ste da ste Vi osobno odgovorni za svoje ponašanje na Web stranicama.  Suglasni ste naknaditi štetu, ne smatrati odgovornim i obraniti Ugo group, njegova matična društva, podružnice, povezana društva, zajedničke poduhvate (joint venture), poslovne partnere, davatelje licencije, zaposlenike, agente i bilo koje treće strane pružatelje informacija od i protiv svih potraživanja, gubitaka, izdataka, šteta i troškova (uključujući između ostalog, izravne, slučajne, posljedične, primjerične i neizravne štete), i razumnih odvjetničkih troškova, koji nastanu iz ili se jave zbog Vašeg korištenja, zlouporabe ili nemogućnosti korištenja Web stranica, Usluga ili Sadržaja. 

Neovisno o gore navedenome, Ugo group pridržava pravo preuzeti o Vašem trošku isključivu obranu i kontrolu nad bilo kojim predmetom za koji se od Vas traži da naknadite štetu društvu Ugo group, te ste suglasni surađivati, o Vašem trošku, u obrani društva Ugo group od takvih zahtjeva. Ugo group će uložiti razumne napore obavijestiti Vas o bilo kojem takvom zahtjevu, radnji ili postupcima kod kojih se primjenjuje ova naknada štete nakon što društvo sazna za navedeno.

OPĆE ODREDBE

Ovaj Ugovor predstavlja cjelovit ugovor ugovornih strana u pogledu predmeta istoga. Nikakvo odricanje Društva Ugo group od bilo koje povrede ili neispunjenja obveze sukladno ovom Ugovoru neće se smatrati odricanjem od bilo kojih prethodnih ili naknadnih povreda ili neispunjenja obveza.

Ugo group pridržava pravo ispraviti bilo koje netočnosti, propuste ili greške, te promijeniti ili ažurirati Sadržaj u bilo koje doba, bez prethodne obavijesti. Sadržaj može sadržavati greške ili netočnosti i možda nije potpun niti ažuran. Ugo group ne jamči da će bilo koje netočnosti, greške ili propusti biti ispravljeni.

Ako nadležni sud utvrdi da je bilo koji dio ovog Ugovora nevaljan ili neprovediv, to neće imati učinka na bilo koju drugu odredbu ovog Ugovora, te će sve preostale odredbe ostati u cijelosti s učinkom i na snazi.

Za bilo koje sporove vezano za ovaj Ugovor, Vaše korištenje ovih Web stranica, bilo kojih drugih Web stranica društva Ugo group, Usluga ili Sadržaja mjerodavno pravo bit će hrvatsko pravo, te će zakoni Republike Hrvatske biti mjerodavni za tumačenje navedenoga.

Ovaj je Ugovor sastavljen na hrvatskom i engleskom jeziku. Obje jezične verzije smatraju se jednako valjanima. U slučaju bilo kakvog neslaganja između ove dvije jezične verzije, hrvatska će verzija imati prednost prilikom utvrđivanja duha, namjere i tumačenja ovog Ugovora. 

© 2018 Ugo group d.o.o. Zagreb, Croatia. Sva prava pridržana.